Op deze pagina de gewone nieuwtjes over de NPC competitie


De speeldata van seizoen 2021-2022 zijn bekend 

kijk onder NPC programma


Door de Corona is er ook onzekerheid over de komende NPC competitie die in september van start gaat.

We hebben nu een enquête ingevuld voor de NPC waarin we voorlopig 1 team hebben opgegeven zodat ze weten hoeveel animo er minimaal is om de competitie komend jaar te laten doorgaan en onder welke omstandigheden.

In eerste instantie hebben we de NPC spelers van vorig jaar benaderd om opnieuw deel te nemen.

Hierop hebben we tot nu toe 8 toezeggingen van mensen die willen spelen. De negende speler heeft zich opgegeven als reserve en 2 mensen twijfelen nog over deelname.

We hebben vernomen dat er interesse is van mensen om dit jaar ook te willen deelnemen aan deze competitie.

We stellen jullie natuurlijk graag in de gelegenheid om als speler toe te treden tot de NPC competitie.

Om een 2e team te kunnen inschrijven hebben we minstens nog 3 tot 4 spelers nodig.

Ook zou je je kunnen opgeven als je zo af en toe eens zou willen spelen omdat je dat gezellig vindt, je kunt hierbij denken aan een soort reserve pot waardoor je d.m.v roulatie eens af en toe speelt.

Als we alle opgaves binnen hebben kunnen we om tafel gaan zitten om te kijken hoe we het beste invulling kunnen geven aan het geheel.

Je mag je natuurlijk ook opgeven als reserve, voor als de nood aan de man komt.

Uitgangspositie bij 2 teams is dat het eerste zo sterk mogelijk geformeerd wordt en met 6 vaste spelers de competitie in gaat.

Dat mensen die iedere week willen spelen voorrang krijgen.

Komen we niet tot 2 teams dan gaan we kijken naar een roulatiesysteem.

Wat kun je ongeveer verwachten van de competitie?

Vorig jaar zouden er in totaal 14 wedstrijden gespeeld worden.

De wedstrijden zijn om de 14 dagen.

De uitwedstrijden zijn waarschijnlijk in Deventer, Apeldoorn, Doetinchem en Zevenaar.

Reiskosten worden onderling besproken.

Opgeven zo spoedig mogelijk bij Harm of Martijn.

De opgaves moeten in ieder geval bekend zijn voordat we de teams gaan inschrijven, dit was vorig jaar begin Mei.

Alles is uiteraard onder het voorbehoud dat de NPC komend jaar een competitie houd.

Als je verder informatie wil richt je dan tot Martijn of Harm.