Beste Almelo Cup vrienden

Helaas zit het toernooi tot een goed eind spelen er niet meer in.

Wij willen u het inschrijfgeld terug geven maar dat gebeurt pas na 1 juli.

De terugbetaling gaat per team en je moet bij Gerrit Meijer (wedstrijdcommissie) zijn voor terug betaling. Kom het geld a.u.b. halen voor eind december, is het geld per 1 januari niet opgehaald, beschouwen wij deze als een gift voor onze vereniging.

 

Liebe Almelo cup Freunde,

Leider is das Almelo cup turnier nicht mehr gut zu spielen. Wir mochten ihnen die Anmeldegebuhr zuruckgeben. aber das ird erst nach dem 1. juli,wenns alles gut lauft. Die erst5attung erfolgt pro team und sie mussen bei Gerrit Meijer (spielcommissie) sein , um die erstattung zu erhalten. Bitte kommen sie das Geld vor ende Dezember abholen. Ist das Geld am 1. januari nicht abgeholt, betrachten wir es als Geschenk fur unseren Verein

De volgende mailadressen zijn onbekend/ Die folgende mailadressen sind unbekant.

Christine Kostler/ Peter Buscher 

Heinz Nyhuis/Janfried Wolf

Friedhelm Muller/Gesinus Lugt

 

Hopelijk tot volgend jaar/ Hoffentlich bis zum nachsten Jahr

De eerste reactie van een team hebben we binnen. Dit team gaf aan dat ze het inschrijfgeld doneren. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee omdat we veel inkomsten missen en de vaste lasten doorgaan.Beste leden,

omdat het corona virus nog zeker niet op zijn retour is, denken wij dat de problemen begin april nog niet opgelost zijn. Zoals jullie weten behoren veel van onze leden tot de  kwetsbare groep. Daarom schorten wij tot nader order alle activiteiten bij de Toss op.                                                      Dit ook op last van de regering.

Zodra het maatschappelijk weer verantwoord is zullen wij u bericht sturen,dat u weer van harte welkom bent.

 

Door de laatste Corona maatregelen zullen er 

tot 1 juni geen  activiteiten op de Toss zijn

Het Bestuur