Peter Kuyper is nu tijdelijk de vice voorzitter                  en zal totdat we een nieuwe voorzitter hebben            de daar bijbehorende taken waarnemen

Belangrijke Mededeling

We gaan weer beginnen vanaf dinsdag 12 mei

De kantine blijft voorlopig gesloten.

Lees onderstaande regels goed door

 

Houdt te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan;

  • Schud geen handen voor en na de activiteit;

Wij houden als het mogelijk is één baan tussen ruimte

  • Wij spelen met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5

meter aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). Het maximum van

4 personen betekent dat er alleen tête-à-tête of doublette wordt gespeeld;

  • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. 

Raap niet andermans but of boules op, dus iedereen heeft een but bij zich.

Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke

boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren;

  • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. 

De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;

  • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt

meegenomen;

  • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
  • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5

meter afstand; ieder team dient een meetlint bij zich te hebben.

  • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal 1 persoon de scores

bijhouden. Gebruik zoveel mogelijk je eigen teller.

Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon

schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;

  • Wijs 1 iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient

de werpcirkel gedesinfecteerd te worden;

Spelen voorlopig zonder cirkel

Kom 15 minuten en zeker niet voor 6.30 voor aanvang op de vereniging en verlaat de accommodatie direct na het de prijsuitreiking

Het bestuur is te alle tijden beslissend maar zijn niet alles wetend.


Beste Almelo Cup vrienden

Helaas zit het toernooi tot een goed eind spelen er niet meer in.

Wij willen u het inschrijfgeld terug geven maar dat gebeurt pas na 1 juli.

De terugbetaling gaat per team en je moet bij Gerrit Meijer (wedstrijdcommissie) zijn voor terug betaling. Kom het geld a.u.b. halen voor eind december, is het geld per 1 januari niet opgehaald, beschouwen wij deze als een gift voor onze vereniging.

 

Liebe Almelo cup Freunde,

Leider is das Almelo cup turnier nicht mehr gut zu spielen. Wir mochten ihnen die Anmeldegebuhr zuruckgeben. aber das ird erst nach dem 1. juli,wenns alles gut lauft. Die erst5attung erfolgt pro team und sie mussen bei Gerrit Meijer (spielcommissie) sein , um die erstattung zu erhalten. Bitte kommen sie das Geld vor ende Dezember abholen. Ist das Geld am 1. januari nicht abgeholt, betrachten wir es als Geschenk fur unseren Verein

De volgende mailadressen zijn onbekend/ Die folgende mailadressen sind unbekant.

Christine Kostler/ Peter Buscher 

Heinz Nyhuis/Janfried Wolf

Friedhelm Muller/Gesinus Lugt

 

Hopelijk tot volgend jaar/ Hoffentlich bis zum nachsten Jahr

20-03-2020

Beste leden,

omdat het corona virus nog zeker niet op zijn retour is, denken wij dat de problemen begin april nog niet opgelost zijn. Zoals jullie weten behoren veel van onze leden tot de  kwetsbare groep. Daarom schorten wij tot nader order alle activiteiten bij de Toss op. Zodra het maatschappelijk weer verantwoord is zullen wij u bericht sturen,dat u weer van harte welkom bent.

Het Bestuur


De eerste reactie van een team hebben we binnen. Dit team gaf aan dat ze het inschrijfgeld doneren. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee omdat we veel inkomsten missen en de vaste lasten doorgaan.


13-03-2020

Beste leden door het corona virus zal er tot  6 april geen toegang zijn, tot de Toss,om wedstrijden te spelen of om te trainen. We hopen dat op 7 april de jaarvergadering in ieder geval doorgang kan vinden evenals de NPC vergadering.


Beste leden,

omdat het corona virus nog zeker niet op zijn retour is, denken wij dat de problemen begin april nog niet opgelost zijn. Zoals jullie weten behoren veel van onze leden tot de  kwetsbare groep. Daarom schorten wij tot nader order alle activiteiten bij de Toss op.                                                      Dit ook op last van de regering.

Zodra het maatschappelijk weer verantwoord is zullen wij u bericht sturen,dat u weer van harte welkom bent.

 

Door de laatste Corona maatregelen zullen er 

tot 1 juni geen  activiteiten op de Toss zijn

Het Bestuur