JBCDETOSS

                                          Peter Kuyper is nu tijdelijk de vice voorzitter                                                                            en zal totdat we een nieuwe voorzitter hebben                            de daar bijbehorende taken waarnemen

Belangrijke Mededeling

 

Nieuwe versoepelingen

Vanaf donderdag 2 juli gaan wij weer open volgens corona-maatregelen

U dient voorlopig een kaart te kopen a € 10,00 gepast

De prijzen zijn even aangepast en afgerond

Wij hebben geen wisselgeld.

Zet uw lege kopjes en glazen op het karretje

En gooi lepeltjes weg
U komt niet achter de bar

Wij houden ons nog steeds aan de coronaregels

Op het toilet staat een fles desinfecterende reiniger, gebruik deze voor de wc bril.

Was uw handen met zeep na het gebruik en spoel het toilet goed door.
Frituur mag ook open als kantinepersoneel dit wil maar er worden geen uien gesneden

 

Vanaf 2 Juli mag er bij regen ook weer binnen gespeeld worden

Regels

Houdt te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan;

  • Schud geen handen voor en na de activiteit;

Wij houden als het mogelijk is één baan tussen ruimte

  • Wij spelen met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5

meter aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). Het maximum van

4 personen betekent dat er alleen tête-à-tête of doublette wordt gespeeld;

  • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. 

Raap niet andermans but of boules op, dus iedereen heeft een but bij zich.

Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke

boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren;

  • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. 

De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;

  • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt

meegenomen;

  • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
  • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5

meter afstand; ieder team dient een meetlint bij zich te hebben.

  • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal 1 persoon de scores

bijhouden. Gebruik zoveel mogelijk je eigen teller.

Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon

schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;

  • Wijs 1 iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient

de werpcirkel gedesinfecteerd te worden;

Spelen voorlopig zonder cirkel

Kom 15 minuten en zeker niet voor 6.30 voor aanvang op de vereniging en verlaat de accommodatie direct na het de prijsuitreiking

Het bestuur is te alle tijden beslissend maar zijn niet alles wetend.

     


De Foto's zijn opgepimpt tot een filmpje  dus ga eens kijken

Mededelingen over De Almelo cup op de nieuwspagina

MEDEDELINGEN OVER DE 2 DAAGSE OP DE TOERNOOIPAGINA


Welkom op de Website van de Toss